Condicions generals d'ús i de la contractació

1. TITULARITAT

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web:

El titular del lloc web és  Javier Gil de Parella Torres amb domicili social a l'Avinguda Francesc Marimon 106, Local 2  08292, Esparreguera, Espanya i amb CIF 46460806-R

L'adreça electrònica d'atenció al client és: pedidospbk@pbk.es

2. OBJECTE

2.1. Javier Gil de Pareja Torres posa a disposició a través dels llocs webs de la seva titularitat, APP o qualsevol altre mitjà que en el futur estableixi, una plataforma tecnològica (d'ara endavant “LLOC WEB”) on tercers Venedors (d'ara endavant “VENEDORS” o “PARTNERS”) o Javier Gil de Parella Torres posen a la venda a distància, els productes del restaurant PBK, pizzes, hamburgueses, kebabs, entrants i amanides o qualssevol altres productes o serveis dirigits als Usuaris (d'ara endavant “USUARIS” o “ CLIENTS”).

2.2. Javier Gil de Pareja Torres podrà, sempre en funció del desenvolupament i l'evolució dels seus productes i serveis, ampliar o modificar el LLOC WEB, incloent o substituint nous productes, serveis, activitats o continguts.

3. CONDICIONS D'ÚS

3.1. Acceptació de les condicions dús i contractació.

3.1.1. Les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació (d'ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de privadesa i l'avís legal, l'accés i la utilització, per part de l'USUARI del LLOC WEB així com la contractació de productes i serveis a través del mateix. Aquest servei dús i contractació queda restringit únicament a majors de 18 anys.

3.1.2. L'USUARI ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

L'USUARI manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s'ha exposat;
 • Que és una persona gran d'edat i amb l'edat legal suficient per a la compra de begudes alcohòliques d'acord amb la legislació del país de la seva residència i amb prou capacitat per contractar;
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que entén que el LLOC WEB és una plataforma tecnològica titularitat de Javier Gil de Pareja Torres on pot adquirir productes de proveïdors que publiciten i venen els seus productes a l'esmentada plataforma.

3.1.3 El titular del LLOC WEB es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

3.2 Accés al LLOC WEB.

3.2 .1. L'accés al LLOC WEB és gratuït, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'USUARI.

3.3. Necessitat de registre.

3.3.1. Amb caràcter general, per a l'accés als serveis i continguts del LLOC WEB no serà necessari el Registre de l'USUARI. Això no obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l'USUARI.

3.3.2. Les dades introduïdes per l'USUARI hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L'USUARI registrat serà responsable en tot moment de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un USUARI registrat es reputaran realitzats per aquest USUARI registrat, que respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

3.4. Normes d'ús.

3.4.1. L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableixen la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals de contractació.

3.4.2. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del LLOC WEB ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial , o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

3.4.3. L'USUARI s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació com ara dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies o programari que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o qualsevol que fomenti el consum no responsable d'alcohol.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No t ransmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma d'enviament no sol·licitat, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o amb hagut de suposar una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne Javier Gil de Pareja Torres davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, a més a més, Javier Gil de Pareja Torres es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3.5. Exclusió de responsabilitat.

3.5.1. L'accés de l'USUARI al LLOC WEB no implica per a Javier Gil de Pareja Torres l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'USUARI, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

3.5.2. Javier Gil de Pareja Torres no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al LLOC WEB.

3.5.3 Javier Gil de Pareja Torres no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'USUARI que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del LLOC WEB durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

3.6. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web.

3.6.1. El servei d'accés al LLOC WEB inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'USUARI accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Javier Gil de Pareja Torres només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'USUARI consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a Javier Gil de Pareja Torres sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

3.6.2. En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Javier Gil de Pareja Torres amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

3.6.3. Javier Gil de Pareja Torres no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitut, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Javier Gil de Pareja Torres.

3.6.4 . En els supòsits en què l'USUARI pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l'USUARI sap i accepta que Javier Gil de Pareja Torres actua com a mer intermediari facilitant aquest accés, per la qual cosa no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació d'aquests serveis i productes de tercers, així com de la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, Javier Gil de Pareja Torres no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d'aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota mena que s'hi puguin donar.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Javier Gil de Parella Torres o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

4.2. Les marques, noms comercials signes distintius són titularitat de Javier Gil de Pareja Torres o tercers, sense que es pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.

4.3. Per mitjà de l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'Usuari cedeix a Javier Gil de Pareja Torres, gratuïtament i en exclusiva, tots els drets d'explotació sobre els articles, comentaris i opinions (d'ara endavant, els continguts) que l'Usuari publiqui o la publicació del qual autoritzi al Lloc Web. Aquesta cessió s'entendrà realitzada per a l'àmbit territorial mundial, sense cap limitació, i pel màxim període de durada previst al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Javier Gil de Pareja Torres podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.

4.4. L'Usuari, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els articles, comentaris i opinions abans esmentats, s'obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent-hi indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra Javier Gil de Pareja Torres per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l'Usuari contrau directament o indirectament amb aquestes Condicions Generals.

4.5. Així mateix, l'Usuari s'obliga a mantenir indemne Javier Gil de Pareja Torres davant de qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

4.6. Javier Gil de Pareja Torres no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual i industrial que el VENEDOR inclogui en la informació relativa a la venda del producte o del servei publicat a la Plataforma titularitat de Javier Gil de Pareja Torres.

5. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

5.1. Àmbit d'aplicació.

5.1.1 Aquestes condicions generals de contractació seran d'aplicació per a les compres efectuades entre els USUARIS i els VENEDORS que publiciten i venen els seus productes a través de la plataforma titularitat de Javier Gil de Pareja Torres, en cas que el VENEDOR no estableixi condicions de contractació específiques

A l'efecte de les presents condicions s'entendrà VENEDOR aquell proveïdor que s'anuncia i publicita els seus productes al SITO WEB titularitat de Javier Gil de Parella Torres. Així mateix, Javier Gil de Pareja Torres li presta serveis addicionals a més de la plataforma tecnològica, com ara mitjans de pagament, servei d'atenció al client i, si escau, serveis logístics.

5.1.2. Així mateix, les presents condicions de contractació també seran d'aplicació per a aquelles compres realitzades pels USUARIS en què Javier Gil de Pareja Torres sigui així mateix VENEDOR.

5.1.3. Les condicions descrites en aquests Termes i condicions tenen caràcter de mínims, que en tot cas podran ser millorades pel VENEDOR, i en este cas aquestes millores seran d'aplicació preferent respecte a les presents condicions de contractació.

5.1 .4. Donades les característiques de la plataforma, Javier Gil de Parella Torres, no garanteix una disponibilitat total del producte en el moment de la compra independentment de la recepció del correu de confirmació de comanda. En cas que el VENEDOR no disposi del producte adquirit durant la comanda; es realitzarà, sempre que l'USUARI no vulgui un canvi del producte, una devolució íntegra de l'import del producte o un càrrec pel mateix valor en format de crèdits al compte d'usuari de Javier Gil de Pareja Torres. En cas de devolució parcial o total, Javier Gil de Parella Torres la realitzarà en un període no superior als 14 dies naturals des de la data que es comunica aquesta petició de devolució per part de l'USUARI.

5.2. Formalització de la compra.

El procediment per comprar productes a través del LLOC WEB és el següent:

5.2.1. Iniciar el procés prement el botó “Comprar” que apareix al costat de cada producte.

5.2.2. Seleccionar les unitats de producte que es volen adquirir. Al propi carret, l'USUARI ha de prémer a “Dades d'enviament” per introduir la seva adreça d'enviament per a la correcta recepció de la comanda. Si l'usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent de la d'enviament, haureu de marcar la casella “Enviar a una adreça diferent?” i emplenar la informació corresponent. A continuació cal prémer el botó “realitzar comanda”.

5.2.3. En cas que es disposi d'un cupó descompte o regal, l'USUARI haurà d'incloure'l a la cistella de la compra a l'enllaç a l'espai habilitat per a la introducció del cupó (Apply Coupon). En cas que no s'introdueixi el cupó en aquest espai i es produeixi la comanda sense descompte, l'USUARI no podrà reclamar a posteriori la confirmació de la comanda de l'aplicació del descompte.

5.2.4 . A l'apartat de “la teva comanda”, l'USUARI podrà visualitzar el termini de lliurament estimat i el cost d'aquest servei, que s'afegirà al cost total de la comanda.

5.2.5. L'USUARI haurà de seleccionar alguna de les formes de pagament disponibles que Javier Gil de Pareja Torres posa a la disposició.

5.2.6. Finalment, l'USUARI haurà de clicar al botó “Pagar de manera segura”. L'USUARI rebrà la confirmació de l'acceptació de la comanda mitjançant un missatge en pantalla i mitjançant correu electrònic al compte que hagi facilitat prèviament. Tots els productes del Lloc Web es comercialitzen en funció dels catàlegs en venda dels VENEDORS de Javier Gil de Pareja Torres.

5.2.8. L'USUARI assumeix la responsabilitat de la introducció correcta i veraç de les dades de lliurament del producte, no assumint Javier Gil de Pareja Torres cap responsabilitat en cas que el lliurament no es pugui fer per raó de la inexactitud o incorrecció de les dades.< /p>

5.2.9. La descripció de la comanda és la que s'inclou a la descripció tècnica del producte. Qualsevol discrepància entre el producte adquirit pel consumidor i el publicat a la plataforma serà responsabilitat del VENEDOR.

5.2.10. Javier Gil de Pareja Torres ofereix a la seva plataforma als USUARIS un servei de compra de productes per al consum siguin particulars o empreses. Javier Gil de Pareja Torres no dóna autorització per a la revenda d'aquestes compres ni documentació per fer-ho. i l'USUARI és totalment responsable d'aquestes actuacions alliberant Javier Gil de Pareja Torres de qualsevol responsabilitat davant de la revenda d'aquests productes. En cas que els usuaris siguin persones jurídiques no els serà aplicable la legislació de consumidors, de manera il·lustrativa però no limitativa no els serà aplicable drets com ara el dret de desistiment.

5.3. Preu.

5.3.1. Tots els preus i impostos sobre el consum dels productes publicats al LLOC WEB han estat indicats pels VENEDORS. Javier Gil de Pareja Torres supervisarà que en el procés de compra no hi hagi cap error però no assumeix cap responsabilitat sobre l'exactitud de la informació proporcionada per part dels VENEDORS.

5.3.2. Els preus s'han d'indicar en euros

5.3.3. Es pot donar el cas d'un error manifest per part dels VENEDORS a la introducció del preu del producte. En cas que aquest difereixi de forma notable (50% o més de diferencial sobre el seu PVP) i que no es tracti d'una oferta, Javier Gil de Pareja Torres es reserva el dret de cancel·lar la comanda després de comunicació a l'USUARI sense cap cost tant per a Javier Gil de Pareja Torres com el VENEDOR.

5.4. Pagaments

5.4.1. L'USUARI podrà fer el pagament de les compres realitzades a través dels mitjans que Javier Gil de Pareja Torres posi a la seva disposició a la seva LLOC WEB tal com s'indica a l'apartat del procés de compra. En qualsevol cas, es tractarà de sistemes que garanteixin la seguretat del pagament. Javier Gil de Pareja Torres alhora liquidarà els pagaments al VENEDOR.

5.4.2. Javier Gil de Pareja Torres es reserva el dret a utilitzar mitjans de pagament electrònics de tercers i/o institucions financeres per gestionar els pagaments fets pels USUARIS a través del LLOC WEB, en col·laboració amb els proveïdors de mitjans de pagament.

5.4.3. Javier Gil de Pareja Torres no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament dels USUARIS i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

5.4.4. Javier Gil de Pareja Torres es reserva el dret a rebutjar o cancel·lar, prèvia comunicació a l'USUARI, sota la seva total discreció les comandes en les quals poguessin trobar-se (i) inexactituds o errors notoris al producte, (ii) inexactituds o errors manifestos a la fixació de preus a través del LLOC o (iii) alguna sospita de frau o d'haver-se aportat dades significatives falses, incompletes o inexactes per part dels USUARIS.

5.4.5. Javier Gil de Pareja Torres es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o email de la targeta utilitzada a la compra i document d'identitat, extracte bancari, document nacional d'identitat, passaport o documentació equivalent DNI de l'Usuari per confirmar la veracitat dels dades aportades.

5.4.6.L'USUARI autoritza de manera expressa al VENEDOR, en cas de sol·licitar factura pels productes adquirits, a rebre la mateixa en format electrònic i en la moneda de curs legal del país corresponent al domicili social del VENEDOR.

5.4.8   Javier Gil de Pareja Torres i el VENEDOR no es fan responsables de si l'enviament d'una comanda a l'USUARI està sotmès a condicions i càrrecs especials sobre la importació de productes alcohòlics, per exemple impostos sobre el consum, revenda o importació al país de lliurament de la comanda tals com de manera enumerativa però no limitativa Duties, Droits d'accise. És responsabilitat de l'USUARI informar-se i tramitar els documents necessaris segons la legislació en vigor al país de lliurament per a la declaració d'importació dels productes esmentats si aquest país difereix del VENEDOR. Javier Gil de Pareja Torres i el VENEDOR no assumiran el pagament i la tramitació d'aquests impostos sent responsable l'USUARI. En cas de produir-se aquest requeriment i no acceptant l'USUARI el pagament d'aquests impostos, Javier Gil de Pareja Torres no farà el reemborsament de la comanda a l'USUARI.

5.5. Despeses d'enviament i entrega.

5.5.1. Les despeses d'enviament de les comandes de l'USUARI seran assumides per aquest, llevat que s'indiqui el contrari expressament.

5.5.2. Javier Gil de Parella Torres o, si escau, el VENEDOR, indicarà el preu de les despeses d'enviament en el procés de comanda; aquestes despeses hauran de ser aprovades per l'USUARI amb anterioritat a l'acceptació de la comanda, llevat que s'incloguin al preu. Javier Gil de Pareja Torres indicarà a l'USUARI de manera prèvia al procés de compra qualsevol despesa addicional que s'incorri en el procés de contractació.

5.5.3. Javier Gil de Parella Torres o si escau el VENEDOR informarà el CLIENT dels terminis de lliurament estimats de la comanda en el procés de compra. Els terminis de lliurament indicats a la comanda són només una estimació i es refereixen a dies laborables. LA VENEDORA gestionarà la comanda realitzada per l'USUARI en un termini màxim de 2 hores laborables a partir de la data de pagament d'aquest o contractació del servei, excepte en alguns casos puntuals en què PBK especifica que són necessaris minuts addicionals per a la preparació del comanda o per a la compra dels productes. PBK no es fa responsable de retards addicionals al termini de lliurament estimat.

5.5.4. Correspon a l'USUARI comprovar la comanda en el moment del lliurament i dur a terme en aquell moment totes les reclamacions que estimi justificades com ara trencaments de productes o falta de les mateixes. En el cas que l'USUARI no indiqui al transportista en el moment del lliurament i al document pertinent (tiquet de compra) qualsevol anomalia amb la comanda rebuda (trencaments, manca de mercaderia, productes erronis), PBK no es farà responsables de les reclamacions ni dels costos derivats d'una reclamació posterior. PBK podrà sol·licitar davant de qualsevol reclamació de l'USUARI per una incidència en el lliurament, fotografies que confirmin aquesta reclamació i passar aquesta informació a tercers en cas que sigui necessari.

5.5.5. La gestió logística de les comandes correspon a PBK o, si escau, als proveïdors dels serveis contractats per aquest, per la qual cosa PBK pot no intervenir de forma directa en aquest procés. PBK no assumeix cap responsabilitat derivada de l'incompliment de les obligacions descrites en aquesta clàusula amb motiu de l'acció o omissió de l'operador logístic contractat a tercer, sens perjudici de les gestions que PBK pugui realitzar lliurement per ajudar a trobar la millor solució de les incidències ocorregudes petició de les parts.

5.5.6. El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per l'USUARI al formulari de comanda, sempre que el domicili consti inclòs a les àrees de repartiment incloses a la Plataforma. A aquests efectes, s'informa als USUARIS que hi pot haver VENEDORS que no acceptin com a domicili de lliurament un apartat de correus, cas en què s'informarà a l'USUARI de forma prèvia de tal circumstància i es cancel·larà la comanda llevat que l'USUARI en pugui oferir una direcció alternativa a la mateixa localitat. PBK no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'USUARI a aquest efecte, així com en el supòsit que el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignats per a aquest efecte, com ho és l'absència del destinatari. En cas que el servei de repartiment es trobi al domicili indicat amb la comanda sol·licitada i no s'atengui a la trucada del timbre, posterior trucada telefònica en un temps màxim de 60 segons o intents fallits de contacte amb l'USUARI per fer el lliurament, PBK es reserva el dret a deixar la seva comanda a la mateixa entrada o lloc més convenient, com també a reportar-ho al local perquè aquest pugui ser recollit pel mateix USUARI amb un temps no inferior a 30' (considerant que el servei de repartiment es troba de tornada) En casos extraordinaris o retard del servei de repartiment, PBK no es farà responsable del temps excedit pels quals fossin els motius del temps excedit.

5.5.7. Es lliurarà la comanda en el termini més breu possible i, en tot cas, o en una hora programada triada pel client. Si bé a la comanda està informat el temps de lliurament aproximat, PBK es reserva el dret de poder canviar aquest termini, sempre que informi prèviament l'USUARI. El temps de lliurament informat a la comanda és informatiu, no és contractual. Sempre que la comanda no s'hagi començat a elaborar en el termini de lliurament total des de la data de pagament de la comanda i/o selecció d'hora de lliurament estimada no excedeixi de 120 minuts, l'USUARI podrà cancel·lar la seva comanda sense cap cost i rebre un reemborsament del mateix.

5.5.8 Els lliuraments es realitzen de dilluns a diumenges en l'horari comercial que podreu trobar a www.pbk.es

5.5.9 Les comandes mínimes més cost de lliurament respecte a les seves poblacions els podrà trobar a https://pbk.es/tarifes-temps-lliurament/, aquests podent modificar-se a temps real

5.6. Desistiment i devolució.

5.6.1. Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en què l'enviament no s'hagi començat a preparar per enviar-lo a l'USUARI. Si la petició de cancel·lació de l'usuari arriba després que la comanda hagi estat iniciada, PBK es reserva el dret de no cancel·lar i procedir a la devolució parcial o íntegra de l'import pagat o pendent de pagar.

5.6. 2. L'USUARI podrà desistir lliurement del contracte de compravenda, sense indicació dels motius, dins el termini de 24 hores següents a la data de recepció del producte. La data del resguard acreditatiu del lliurament del producte servirà a efectes dinici del còmput del termini de 24 hores citades.

5.6.3. Per exercir el seu dret de desistiment, l'USUARI ho haurà de comunicar a l'adreça de correu electrònic pedidospbk@pbk.es, al link https://pbk.es/consulta-pedido-reclamaciones/ o al telèfon del centre comercial que trobareu a https://pbk.es/ 935158319 indicant a efectes d'identificació i gestió l'e-mail utilitzat per a la compra i el número de comanda. PBK contestarà a l'USUARI especificant les instruccions necessàries per a l'exercici del dret de desistiment. Així mateix, l'USUARI podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que posem a la vostra disposició aquí.

5.6.4 L'USUARI correrà amb les despeses i la resta de gestions associades a la devolució del producte, que haurà de ser empaquetat i enviat de forma segura, perquè la mercaderia tornada arribi en perfecte estat de conservació. L'USUARI serà responsable de qualsevol desperfecte, dany o perjudici que hagi patit el producte en aquest procés.

5.6.5. PBK, en el cas del desistiment de la comanda, efectuarà el reemborsament del total de la comanda restant les despeses de recollida que habitualment gestionarà, a través del mateix mètode o de pagament usat per l'USUARI per a l'adquisició del producte en el termini màxim de 24 hores a partir de la verificació del correcte estat del producte enviat pel CLIENT a Javier Gil de Pareja Torres o al VENEDOR.

5.6.6. PBK només admetrà la devolució del producte quan l'ús del mateix s'hagi limitat a la mera comprovació del bon funcionament del producte esmentat per part de l'USUARI, d'acord amb la legislació vigent.

5.6.7. Javier Gil de Pareja Torres no admetrà la devolució de cap producte que pateixi deterioraments atribuïts al CLIENT.

5.6.8. La devolució del producte s'haurà de fer en el seu embalatge d'origen i en perfecte estat, és a dir, no danyat o embrutat pel CLIENT, i serà enviat al lloc indicat per PBK a les instruccions remeses al CLIENT. Així mateix, l'embalatge s'haurà d'identificar de manera completa i integra per tal de conèixer qui n'és el remitent. En cas de no enviar-se en les condicions que es descriuen en aquests termes, el bé patirà una depreciació que en tot cas haurà d'abonar el CLIENT.

5.6.9. No hi ha el desistiment en els supòsits que preveu l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris. De manera enumerativa però no limitativa no hi ha la devolució en el cas de productes personalitzats ni peribles sense perjudici de l'anterior, en cas de dubte, el CLIENT podrà adreçar-se a Javier Gil de Pareja Torres amb caràcter previ.

5.6.10. En cas d'error en l'enviament o d'algun defecte del producte, PBK es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual sempre que n'hi hagi disponibilitat. El VENEDOR es farà càrrec de les despeses de devolució i enviament. En cas que no es pogués fer el canvi es reintegrarà l'import del producte en les properes 24 hores. Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 935158319 al correu electrònic pedidospbk@pbk .es

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I COOKIES

Tots els usuaris es comprometen a complir amb la política de privadesa del lloc web d'acord amb el que estableix l'apartat següent:  https://pbk.es/politica-privacitat/

Així mateix, aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers: https://pbk.es/politica-galetes/

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

7.1. Tota la informació que es publica al LLOC WEB, de manera il·lustrativa però no limitativa ni excloent, com ara la descripció del producte, la disponibilitat i el preu ha estat facilitada pel VENEDOR. Javier Gil de Pareja Torres es limita a publicar els productes del VENEDOR així com la disponibilitat del mateix per facilitar-ne l'adquisició i el pagament, tractant-se d'un mer servei d'intermediació per part de Javier Gil de Pareja Torres.

7.2 El VENEDOR ha cedit a Javier Gil de Pareja Torres la propietat intel·lectual i industrial sobre els productes aportats i publicats a la Plataforma per a la correcta venda dels mateixos, manifestant comptar amb totes les autoritzacions i llicències per a aquesta exonerant de qualsevol responsabilitat a Javier Gil de Parella Torres.

7.3. El VENEDOR disposa dels drets de distribució comercial per a la seva distribució a Javier Gil de Pareja Torres, no assumint Javier Gil de Pareja Torres cap responsabilitat en sentit contrari.

7.4. Javier Gil de Pareja Torres, sense perjudici de l'anterior, aplicarà la màxima diligència a la selecció dels VENEDORS i, si escau, la verificació dels requisits per part del VENEDOR que l'habiliten per a la prestació dels serveis o el lliurament de els productes en qüestió.

7.5. Les imatges que il·lustren els productes publicats al LLOC WEB han estat facilitades pels nostres VENEDORS i s'ha posat especial atenció a suprimir qualsevol tipus d'error, però si l'USUARI localitza algun error ho pot comunicar a Javier Gil de Pareja Torres a través del servei d'atenció al client i Javier Gil de Pareja Torres el resoldrà a la màxima celeritat.

7.6. Javier Gil de Pareja Torres es limita a publicar la informació facilitada pel VENEDOR, però no pot garantir que aquesta sigui veraç i fidedigna.

7.7. Javier Gil de Pareja Torres no es fa responsable dels enllaços i continguts als llocs web titularitat de tercers que poden ser inclosos per Javier Gil de Pareja Torres per proporcionar més informació a l'Usuari. Si l'USUARI hi accedeix estarà subjecte als termes d'ús i/o contractació ia la política de privadesa que s'hi preveu.

7.8 En el cas d'un enviament internacional, el segell fiscal dels productes lliurats per part del VENEDOR a l'USUARI seran del país d'origen (VENEDOR). Per a qualsevol canvi o tramitació del segell, l'USUARI és el responsable de la gestió i el cost d'aquest tràmit.

8. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.

9.1. Aquests Termes i Condicions es regeixen i s'interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya.

9.2. La resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).
Per qualsevol informació pots contactar amb pedidospbk@pbk.es.

10. INCIDÈNCIES I/O RECLAMACIONS EN COMANDES.

Per comunicar una incidència, saber l'estat de la vostra comanda o consultar qualsevol dubte o reclamació, el client té a la vostra disposició l'apartat web https://pbk.es/consulta-pedido-reclamaciones/ a través del qual gestionarem totes les consultes, incidències o reclamacions sobre comandes realitzats a la nostra web PBK.ES o aplicació mòbil PBK.PBK no garanteix l'atenció o resolució de qualsevol incidència, consulta o reclamació de la seva comanda realitzada a través d'un altre mitjà o canal que no sigui l'anteriorment indicat.

Condicions de reclamació: Per poder rebre la compensació -si la seva reclamació fos procedent i es donés un dels casos que especifiquem al següent punt- s'ha de realitzar aquesta reclamació a tot cas a través de l'apartat web https://pb k.es/consulta-comanda-reclamacions/ o al link facilitat a l'email de confirmació, en els següents supòsits:

 • Per lliuraments a domicili: La reclamació s'haurà de dur a terme el mateix dia del lliurament, durant la mateixa i en presència en tot moment del repartidor. NO s'acceptaran reclamacions una vegada lliurada i acceptada la comanda. Un cop comprovada la incidència pel nostre repartidor, el client haurà de fer la corresponent reclamació a l'apartat web anteriorment indicat. En cas que la reclamació faci referència a producte defectuós (error en l'elaboració, manca d'ingredient, equivocació plat...) cal adjuntar una imatge del producte. Si no s'adjunta imatge clara i descriptiva del plat que en justifiqui degudament el requeriment, PBK es reserva el dret de desestimar aquesta reclamació. Únicament s'admetran a tràmit les reclamacions en els següents 15 minuts del lliurament de la comanda. Passat aquest termini de temps, no s'admetrà a tràmit cap reclamació. (Tota reclamació que es realitzi amb el servei de cuina tancat es tramitarà en les 24 hores hàbils posteriors del lliurament de la comanda, intentant en la mesura del possible, realitzar-la al més aviat possible).
 • Pagaments en efectiu en lliuraments a domicili: Per garantir més seguretat, des de PBK dipositarem el canvi en efectiu corresponent dins de la borsa de la comanda -després d'haver especificat prèviament el client l'import amb què pagarà-. És responsabilitat del client comprovar el canvi rebut en presència -en tot moment- del repartidor. Un cop acceptada i recollida la comanda no s'accepten reclamacions referents a errors en el canvi en efectiu. Si després de ser verificat pel repartidor el canvi és erroni, el client haurà de fer la reclamació pel formulari web anteriorment indicat o per telèfon al 935158319. Des de PBK us indicarem la forma més ràpida per corregir l'error. (Tota reclamació que es realitzi amb el servei de cuina tancat, es tramitarà en les 24 hores hàbils posteriors a la realització de la comanda, intentant tramitar-la al més aviat possible).
 • Per recollides en local : S'ha de fer aquesta reclamació en el moment de lliurament requerint la presència de l'encarregat que es trobi en aquell moment al local. O bé, 30 minuts després d'haver realitzat el lliurament a través dels mitjans descrits anteriorment (https://pbk .es/consulta-comanda-reclamacions/ omplint el formulari) o físicament al local. Únicament s'admetran a tràmit les reclamacions en els següents 30 minuts de l'hora indicada de recogida de la comanda. Passat aquest termini de temps, no s'admetrà a tràmit cap reclamació. (Tota reclamació que es realitzi amb el servei de cuina tancat i estant en els 30 minuts posteriors esmentats, es tramitarà en les 24 hores hàbils posteriors al lliurament de la comanda com més aviat millor).
 • Per comandes telefòniques: Cal fer aquesta reclamació pel mateix canal -via telèfon- el mateix dia o si no fos possible, a https://pbk.es/consulta-pedido-reclamaciones/ emplenant el formulari o bé enviant un email a pedidospbk@pbk.es especificant hora de la comanda, nom i import i adjuntant imatge descriptiva en cas que la reclamació estigui relacionada amb producte defectuós. Només s'accepten reclamacions per telèfon en els casos en què -com a excepció- s'hagin fet comandes per aquest canal. Únicament s'admetran a tràmit les reclamacions en els següents 15 minuts del lliurament de la comanda. Passat aquest termini de temps, no s'admetrà a tràmit cap reclamació. (Tota reclamació que es realitzi amb el servei de cuina tancat, estant en els 15 minuts posteriors del lliurament, es tramitarà en les 24 hores hàbils posteriors a la realització de la comanda com més aviat millor).

Compensacions per a reclamació: Si resulta la seva incidència i/o reclamació acceptada a causa d'un error de PBK a la comanda o entrega, es durà a terme una compensació al client el més aviat possible . (Tota reclamació i compensació que es realitzi amb el servei de cuina tancat, es tramitarà en les 24 hores hàbils posteriors a la realització de la comanda i al més aviat possible):

 • Incidències o reclamacions causades per un error de cuina: PBK es responsabilitza de canviar el/s productes erronis en el mateix servei de cuina, realitzant el seu lliurament el més aviat possible o bé, no canviar el/els productes erronis i en el seu lloc procedir a oferir una compensació per aquest error en les properes 24h hàbils en forma de descompte per a una futura comanda, triant la manera que el client ho sol·liciti, sempre que el client faci la seva corresponent reclamació en el moment de rebre la comanda i estigui dins de termini. Tota reclamació que es realitzi amb el servei de cuina tancat es tramitarà en les 24 hores posteriors de la realització de la comanda i com més aviat millor. En cas que el client reclami una anomalia al producte, sol·liciti un recanvi del mateix i PBK estimi aquesta sol·licitud, aquesta només es durà a terme si el mateix producte està al 90% aprox. del seu estat correcte i lliurat. Si s'ha consumit més d'un 10% del producte, PBK podrà desestimar qualsevol reclamació. Aquests percentatges queden establerts al règim intern de PBK i les seves comprovacions pertinents. Tota reclamació de producte defectuós s'haurà de fer https://pbk.es/consulta-comanda-reclamacions adjuntant-ne una imatge . Quedaran totalment excloses les reclamacions sense aportar una imatge prèvia del producte. i mitjançant correu electrònic -revisar safata de correu brossa si no ha rebut el seu correu-):
  • Menys de 25 minuts de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: No correspon compensació. PBK recorda als clients que l'hora d'entrega ESTIMADA és una aproximació i que pot patir variacions. total per a la seva propera compra a bescanviar a la seva propera comanda. En cas que no s'hagi efectuat el pagament es podrà aplicar un 15% a l'import de la comanda, no acumulable si aquesta ja disposa d'un descompte aplicat. Ambdues compensacions no són acumulables entre si. Aquest descompte no és aplicable a altres ofertes o promocions.
  • De 40 a 60 minuts de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: Compensació d'un descompte d'un 20% total per a la vostra propera compra a bescanviar proper comanda. En cas que no s'hagi efectuat el pagament, es podrà aplicar un 20% a l'import de la comanda, no acumulable si aquesta ja disposa d'un descompte aplicat. Ambdues compensacions no són acumulables entre si. Aquest descompte no és aplicable a altres ofertes o promocions.
  • Més de 60 minuts de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: Compensació d'un descompte d'un 25% total per a la vostra propera compra a bescanviar al proper comanda. En cas que no s'hagi efectuat el pagament, es podrà aplicar un 25% a l'import de la comanda, no acumulable si aquesta ja disposa d'un descompte aplicat. Ambdues compensacions no són acumulables entre si. Aquest descompte no és aplicable a altres ofertes o promocions.
 • * Tota reclamació que es realitzi amb el servei de cuina tancat, es tramitarà en les 24 hores hàbils posteriors a la realització de la comanda i al més aviat possible.

PBK Esparreguera © Copyright2024. Tots els drets reservats

Reserva la teva taula o consulta'ns aquí!

Benvingut a PBK Esparreguera EspañolCatalà

Descarrega't l'app!


Quin tipus de comanda realitzaràs?

Veure temps i preus de lliurament per zona


 

Horari de dimarts a diumenge:

 Cuina 17h a 23h

Menjador: 17h a 00h 

Dilluns tancat excepte festius i virgílies