Condicions generals d'ús i de la contractació

1. TITULARITAT

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general de l' lloc web:

el titular del lloc web és   Javier Gil de Parella Torres amb domicili social a l'Avinguda Francesc Marimon 106, Local 2   08292, Esparreguera, Espanya i amb CIF 46.460.806-R

L'adreça electrònica d'atenció a client és: pedidospbk@pbk.es

2. OBJECTE

2.1. Javier Gil de Parella Torres posa a disposició a través dels llocs webs de la seva titularitat, APP o qualsevol altre mitjà que en el futur estableixi, una plataforma tecnològica (en endavant "lloc web") on tercers Venedors (en endavant "VENEDORS" o "PARTNERS") o Javier Gil de Parella Torres posen a la venda a distància, els productes de l'restaurant PBK, pizzes, hamburgueses, kebabs, entrants i amanides o qualssevol altres productes o serveis dirigits als Usuaris (d'ara endavant "USUARIS" o " CLIENTS ").

2.2. Javier Gil de Parella Torres podrà, sempre en funció de el desenvolupament i l'evolució dels seus productes i serveis, ampliar o modificar el seu lloc web, incloent o substituint nous productes, serveis, activitats o continguts.

3. CONDICIONS D'ÚS

3.1. Acceptació de les condicions d'ús i contractació.

3.1.1. Les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen, juntament amb la Política de privacitat i l'avís legal, l'accés i la utilització, per part de l'USUARI del LLOC WEB així com la contractació de productes i serveis a través d'aquest.

3.1.2. L'usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la Web, ja que aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

L'USUARI manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat;
 • Que és una persona major d'edat i amb l'edat legal suficient per a la compra de begudes alcohòliques d'acord amb la legislació de país de la seva residència i amb capacitat suficient per contractar;
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que entén que el lloc web és una plataforma tecnològica titularitat de Javier Gil de Parella Torres on pot adquirir productes de proveïdors que publiciten i venen els seus productes a l'esmentada plataforma.

3.1.3 el titular del LLOC WEB es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat tat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

3.2 Accés a l'LLOC WEB.

3.2 .1. L'accés a l'LLOC WEB és gratuït, excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'usuari.

3.3. Necessitat de registre.

3.3.1. Amb caràcter general, per a l'accés als serveis i continguts del LLOC WEB no serà necessari el Registre de l'USUARI. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada a l'Registre previ de l'usuari.

3.3.2. Les dades introduïdes per l'usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L'usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

3.4. Normes d'ús.

3.4.1. L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals de contractació.

3.4.2. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del LLOC WEB ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial , o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

3.4.3. L'usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació com ara dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies o programari que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans o qualsevol que fomenti el consum no responsable d'alcohol.

II.- no introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de l' proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma d'enviament no sol·licitat, excepte en aquelles àrees ( com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.

VIII No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.

IX.- No difondre , transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tu po d'informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Javier Gil de Parella Torres davant de qualsevol possible reclamació, multa , pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant a més Javier Gil de Parella Torres el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3.5. Exclusió de responsabilitat.

3.5.1. L'accés de l'usuari a l'LLOC WEB no implica per a Javier Gil de Parella Torres l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

3.5.2. Javier Gil de Parella Torres no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el lloc web.

3.5.3 Javier Gil de Parella torres no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del LLOC WEB durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ .

3.6. Continguts i Serveis enllaçats a través del Lloc web.

3.6.1. El servei d'accés a l'LLOC WEB inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l'USUARI accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, Javier Gil de Parella Torres només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'USUARI consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Javier Gil de Parella Torres sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

3.6.2. En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Javier Gil de Parella Torres amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

3.6.3. Javier Gil de Parella Torres no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Javier Gil de Parella Torres.

3.6.4. En els supòsits en què l'usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i / o productes, l'USUARI sap i accepta que Javier Gil de Parella Torres actua com a mer intermediari facilitant l'accés, de manera que no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i / o contractació d'aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, Javier Gil de Parella Torres no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'acompliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d'aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en els mateixos.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Javier Gil de Parella Torres o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

4.2. Les marques, noms comercials signes distintius són titularitat de Javier Gil de Parella Torres o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

4.3. Per mitjà de l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'Usuari cedeix a Javier Gil de Parella Torres, gratuïtament i en exclusiva, tots els drets d'explotació sobre els articles, comentaris i opinions (en endavant, "els continguts") que l'Usuari publiqui o la publicació autoritzi en el Lloc Web. Aquesta cessió s'entendrà realitzada per l'àmbit territorial mundial, sense cap limitació, i pel màxim període de durada preveu el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Javier Gil de Parella Torres podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.

4.4. L'Usuari, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els articles, comentaris i opinions abans esmentats, s'obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra Javier Gil de Parella Torres per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l'Usuari contreu directament o indirectament amb aquestes condicions generals.

4.5. Així mateix, l'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Javier Gil de Parella Torres davant de qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

4.6. Javier Gil de Parella Torres no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual i industrial que l'VENEDOR inclogui en la informació relativa a la venda del producte o de l'servei publicat a la Plataforma titularitat de Javier Gil de Parella Torres.

5. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

5.1. Àmbit d'aplicació.

5.1.1 Aquestes condicions generals de contractació són aplicables per a les compres efectuades entre els USUARIS i els VENEDORS que publiciten i venen els seus productes a través de la plataforma titularitat de Javier Gil de Parella Torres, en el cas que el VENEDOR no estableixi condicions de contractació específiques a l'efecte de les presents condicions s'entendrà VENEDOR aquell proveïdor que s'anuncia i publicita els seus productes al SITUAT WEB titularitat de Javier Gil de Parella Torres. Així mateix, Javier Gil de Parella Torres li presta serveis addicionals a més de la plataforma tecnològica, com ara mitjans de pagament, servei d'atenció a client i, si escau serveis logístics.

5.1.2. Així mateix, les presents condicions de contractació també seran d'aplicació per a aquelles compres realitzades pels USUARIS en què Javier Gil de Parella Torres sigui així mateix VENEDOR.

5.1.3. Les condicions descrites en els presents Termes i condicions tenen caràcter de mínims, que en tot cas podran ser millorades pel VENEDOR, cas en aquestes millores seran d'aplicació preferent respecte a les presents condicions de contractació.

5.1 .4. Donades les característiques de la plataforma, Javier Gil de Parella Torres, no garanteix una disponibilitat total de l'producte en el moment de la compra independentment de la recepció de la confirmació de comanda. En el cas que el VENEDOR no disposi del producte adquirit durant la comanda; es realitzarà, sempre que l'usuari no desitgi un canvi de el producte, una devolució íntegra de l'import del producte o un càrrec pel mateix valor en format de crèdits al seu compte d'usuari de Javier Gil de Parella Torres. En cas de devolució parcial o total, Javier Gil de Parella Torres realitzarà la mateixa en un període no superior als 14 dies naturals des de la data que es comunica la petició de devolució per part de l'USUARI.

5.2. Formalització de la compra.

El procediment per comprar productes a través del LLOC WEB és el següent:

5.2.1. Iniciar el procés prement el botó "Comprar" que apareix al costat de cada producte.

5.2.2. Seleccionar les unitats de producte que es volen adquirir. En el propi carret, l'USUARI ha de prémer a "Dades d'enviament" per introduir la seva adreça d'enviament per a la correcta recepció de la seva comanda. Si l'Usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent de la d'enviament, haurà de marcar la casella "Enviar a una adreça diferent?" I omplir la informació corresponent. A continuació cal prémer el botó "fer comanda".

5.2.3. En el cas que es disposi d'un cupó descompte o regal, l'USUARI ha d'incloure en la cistella de la compra a l'enllaç a l'espai habilitat per a la introducció de el cupó("Apply Coupon"). En el cas que no s'introdueixi el cupó en aquest espai i es produeixi la comanda sense descompte, l'USUARI no podrà reclamar a posteriori de la confirmació de la comanda de l'aplicació d'aquest descompte.

5.2.4 . En l'apartat de "la teva comanda", l'USUARI podrà visualitzar el termini de lliurament estimat i el cost d'aquest servei, que s'afegirà a el cost total de la comanda.

5.2.5. L'usuari haurà de seleccionar alguna de les formes de pagament disponibles que Javier Gil de Parella Torres posa a disposició.

5.2.6. Finalment, l'USUARI haurà de clicar a el botó "Pagar de forma segura". L'usuari rebrà la confirmació de l'acceptació de la seva comanda mitjançant un missatge en pantalla i mitjançant correu electrònic al compte que hagi facilitat prèviament. Tots els productes del Lloc Web es comercialitzen en funció dels catàlegs en venda dels VENEDORS de Javier Gil de Parella Torres.

5.2.8. L'USUARI assumeix la responsabilitat de la introducció correcta i veraç de les dades de lliurament del producte, no assumint Javier Gil de Parella Torres cap responsabilitat en cas que el lliurament no es pugui realitzar per raó de la inexactitud o incorrecció de les dades.

5.2.9. La descripció de la comanda és la que s'inclou en la descripció tècnica del producte. Qualsevol discrepància entre el producte adquirit pel consumidor i el publicat a la plataforma serà responsabilitat de l'VENEDOR.

5.2.10. Javier Gil de Parella Torres ofereix en la seva plataforma als USUARIS un servei de compra de productes per al consum siguin particulars o empreses. Javier Gil de Parella Torres no dóna autorització per a la revenda d'aquestes compres ni documentació per a això. i l'USUARI és totalment responsable d'aquestes actuacions alliberant Javier Gil de Parella Torres de qualsevol responsabilitat davant la revenda d'aquests productes. En el cas que els usuaris siguin persones jurídiques no els serà d'aplicació la legislació de consumidors, de manera il·lustrativa però no limitadora no els és aplicable drets com ara el dret de desistiment.

5.3. Preu.

5.3.1. Tots els preus i impostos sobre el consum dels productes publicats en el lloc web han estat indicats pels VENEDORS. Javier Gil de Parella Torres supervisarà que en el procés de compra no hi hagi cap error però no assumeix cap responsabilitat sobre l'exactitud de la informació proporcionada per part dels VENEDORS.

5.3.2. Els preus s'indicaran en euros

5.3.3. Es pot donar el cas d'un error manifest per part dels VENEDORS en la introducció de el preu del producte. En el cas que aquest sigui diferent de forma notable (50% o més de diferencial sobre el seu PVP) i que no es tracti d'una oferta, Javier Gil de Parella Torres es reserva el dret de cancel·lar la comanda després comunicació a l'usuari sense cap cost tant per a Javier Gil de Parella Torres com el VENEDOR.

5.4. Pagaments

5.4.1. L'usuari podrà realitzar el pagament de les compres realitzades a través dels mitjans que Javier Gil de Parella Torres posi a la seva disposició en el seu lloc web tal com s'indica en l'apartat de el procés de compra. En qualsevol cas es tractarà de sistemes que garanteixin la seguretat de l'pagament. Javier Gil de Parella Torres al seu torn liquidarà els pagaments a l'VENEDOR.

5.4.2. Javier Gil de Parella Torres es reserva el dret a utilitzar mitjans de pagament electrònics de tercers i / o institucions financeres per gestionar els pagaments fets pels USUARIS mitjançant el lloc web, en col·laboració amb els proveïdors de mitjans de pagament.

5.4.3. Javier Gil de Parella Torres no té accés a les dades bancàries vinculats als mitjans de pagament dels USUARIS i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

5.4.4. Javier Gil de Parella Torres es reserva el dret a rebutjar o cancel·lar, prèvia comunicació a l'Usuari, sota la seva total discreció aquelles comandes en els quals poguessin trobar-se (i) inexactituds o errors notoris en el producte, (ii) inexactituds o errors manifestos en la fixació de preus a través del LLOC o (iii) alguna sospita de frau o d'haver-se aportat dades significatives falses, incompletes o inexactes per part dels USUARIS.

5.4.5. Javier Gil de Parella Torres es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o e-mail de la targeta utilitzada en la compra i document d'identitat, extracte bancari, document nacional d'identitat, passaport o documentació equivalent DNI de l'Usuari per confirmar la veracitat de les dades aportades.

5.4.6.El USUARI autoritza de manera expressa a l'VENEDOR, en cas de sol·licitar factura pels productes adquirits, a rebre la mateixa en format electrònic i en la moneda de curs legal de país corresponent a el domicili social de l'VENEDOR.

5.4.8     Javier Gil de Parella Torres i el VENEDOR no es fan responsables de si l'enviament d'una comanda a l'usuari està sotmès a condicions i càrrecs especials sobre la importació de productes alcohòlics, per exemple impostos sobre el consum, revenda o importació al país de lliurament de la comanda com ara de manera enumeratiu però no limitatiu Duties, Droits d'accise. És responsabilitat de l'USUARI informar-se i tramitar els documents necessaris segons la legislació en vigor al país de lliurament per a la declaració d'importació d'aquests productes si aquest país difereix de l'VENEDOR. Javier Gil de Parella Torres i el VENEDOR no assumiran el pagament i tramitació d'aquests impostos sent responsable l'usuari. En cas de produir-se aquest requeriment i no acceptant l'USUARI el pagament d'aquests impostos, Javier Gil de Parella Torres no realitzarà el reemborsament de la comanda a l'usuari.

5.5. Despeses d'enviament i lliurament.

5.5.1. Les despeses d'enviament de les comandes de l'USUARI seran assumits per aquest, llevat que s'indiqui expressament el contrari.

5.5.2. Javier Gil de Parella Torres o, si s'escau, el VENEDOR, indicarà el preu de les despeses d'enviament en el procés de comanda; aquestes despeses ha d'aprovar l'USUARI amb anterioritat a l'acceptació de la comanda, llevat que s'incloguin en el preu. Javier Gil de Parella Torres indicarà a l'usuari de manera prèvia en el procés de compra qualsevol despesa addicional que s'incorri en el procés de contractació.

5.5.3. Javier Gil de Parella Torres o si escau el VENEDOR informarà el CLIENT dels terminis de lliurament estimats de la comanda en el procés de compra. Els terminis de lliurament indicats en la comanda són només una estimació i es refereixen a dies laborables. EL VENEDOR gestionarà la comanda realitzada per l'usuari en un termini màxim de 1,30 hores laborables a partir de la data de pagament d'aquest, excepte en alguns casos puntuals en què el VENEDOR o Javier Gil de Parella Torres especifica que són necessaris minuts addicionals per a la preparació de la comanda o per a la compra dels productes. Javier Gil de Parella Torres no es fa responsable de retards addicionals a l'termini de lliurament estimat.

5.5.4. Correspon a l'usuari comprovar la comanda en el moment del lliurament i dur a terme en aquest moment totes les reclamacions que estimi justificades com ara trencaments de productes o falta dels mateixos. & Nbsp;   En el cas que l'usuari no indiqui a l'transportista en el moment del lliurament i en el document pertinent (albarà de lliurament) qualsevol anomalia amb la comanda rebut (trencaments, manca de mercaderia, productes erronis), Javier Gil de Parella Torres i el VENEDOR no es faran responsables de les reclamacions ni dels costos derivats d'una posterior reclamació. Javier Gil de Parella Torres podrà sol·licitar davant de qualsevol reclamació de l'USUARI per una incidència en el lliurament, fotografies que confirmin aquesta reclamació i passar aquesta informació a l'VENEDOR.

5.5.4. La gestió logística de les comandes correspon a l'VENEDOR o, si escau, als proveïdors d'aquests serveis contractats per aquest, per la qual cosa Javier Gil de Parella Torres no intervé de cap manera en aquest procés. Javier Gil de Parella Torres no assumeix cap responsabilitat derivada de l'incompliment de les obligacions descrites en aquesta clàusula amb motiu de l'acció o omissió de l'operador logístic, sense perjudici de les gestions que Javier Gil de Parella Torres pugui realitzar lliurement per ajudar a trobar la millor solució de les incidències ocorregudes, a petició de les parts. En el supòsit que Javier Gil de Parella Torres s'encarregui de la gestió logística, s'informarà prèviament i degudament a l'usuari.

5.5.5. El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari en el formulari de comanda, sempre que el domicili consti inclòs en les àrees de repartiment incloses a la Plataforma .. A aquests efectes, s'informa als USUARIS que pot haver VENEDORS que no acceptin com a domicili de lliurament un apartat de correus, en el cas s'informarà l'usuari de forma prèvia d'aquesta circumstància i es cancel·larà la comanda llevat que l'usuari pugui oferir una adreça alternativa a la mateixa localitat. Javier Gil de Parella Torres no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'USUARI a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l'absència de l'destinatari.

5.5.6. Es lliurarà la comanda en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de confirmació   de comanda. Si bé en la comanda està informat el temps de lliurament aproximat, tant EL VENEDOR com Javier Gil de Parella Torres es reserven el dret de poder canviar aquest termini, sempre quan informe prèviament a l'usuari ia Javier Gil de Parella Torres. El temps de lliurament informat en la comanda és informatiu, no és contractual. Sempre que el producte no s'hagi enviat i / o que el termini de lliurament total des de la data de pagament de la comanda excedeixi els 30 dies naturals, l'USUARI podrà cancel·lar la seva comanda sense cap cost i rebre un reemborsament del mateix.

5.5.7 Els lliuraments es realitzen de dilluns a diumenge i en horari comercial (de 19 a 22:00).

5.5.8 Les comandes mínims més cost de lliurament   respecte a les seves poblacions són els següents:

Esparreguera: 15 € + 2 € (Colònia Sedó 18 € + 2 €)

Abrera 15 € + 2 € (Urbanitzacions les Carpes, Sta. Maria de Villalba i Can Villalba 24 € + 2 €)

Olesa de Montserrat: 15 € + 2 € (Solament nucli)

Collbató 18 € + 2,5 €

5.6. Desistiment i devolució.

5.6.1. Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament s'ha preparat per al seu enviament a l'USUARI. Si la petició de cancel·lació de l'usuari arriba després que la comanda hagi estat preparat, la petició de cancel·lació es considerarà una devolució per part de l'USUARI.

5.6.2. L'usuari podrà desistir lliurement de l'contracte de compravenda, sense indicació dels motius, dins el termini de catorze (14) dies naturals següents a la data de recepció del producte. La data de l'resguard acreditatiu del lliurament del producte servirà a l'efecte d'inici de l'còmput de l'termini de catorze (14) dies citat.

5.6.3. Per exercir el seu dret de desistiment, l'USUARI ha de comunicar a l'adreça de correu electrònic   pedidospbk@pbk.es, indicant a l'efecte d'identificació i gestió l'e-mail utilitzat per a la compra i el número de comanda. Javier Gil de Parella Torres contestarà a l'usuari especificant les instruccions precises per a l'exercici de el dret de desistiment. Així mateix, l'USUARI podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que posem a la seva disposició aquí.

5.6.4 L'usuari es farà càrrec de les despeses i la resta de gestions associades a la devolució del producte, que haurà de ser empaquetat i enviat de forma segura, perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació. L'usuari serà responsable de qualsevol desperfecte, dany o perjudici sofert pel producte en aquest procés.

5.6.5. Javier Gil de Parella Torres, en el cas de el desistiment de la comanda,  efectuarà el reemborsament de l'total de la comanda restant les despeses de recollida que habitualment gestionarà Javier Gil de Parella Torres o el VENEDOR, a través del mateix mètode de pagament usat pel USUARI per a l'adquisició del producte en el termini màxim de CATORZE (14) dies naturals a partir de la verificació de l'estat correcte de l'producte enviat pel CLIENT a Javier Gil de Parella Torres o a l'VENEDOR.

5.6. 6. Javier Gil de Parella Torres només s'admetrà la devolució del producte quan l'ús d'el mateix s'hagi limitat a la mera comprovació de bon funcionament de l'esmentat producte per part de l'USUARI, d'acord amb la legislació vigent.

5.6. 7. Javier Gil de Parella Torres no s'admetrà la devolució de cap producte que pateixi deterioraments atribuïts a CLIENT.

5.6.8. La devolució del producte s'ha de fer en el seu embalatge d'origen i en perfecte estat, és a dir, no danyat o embrutat pel CLIENT, i serà enviat a el lloc indicat per Javier Gil de Parella Torres a les instruccions remeses a CLIENT. Així mateix, l'embalatge haurà d'identificar de manera completa i integra a fi de conèixer qui és el remitent. En cas de no enviar-se en les condicions que es descriuen en els presents termes el bé patirà una depreciació que en tot cas haurà d'abonar el CLIENT.

5.6.9. No cal el desistiment en els supòsits previstos en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris. De manera enumerativa però no limitadora no cap la devolució en el cas de productes personalitzats ni peribles sense perjudici de l'anterior, en cas de dubte, el CLIENT podrà dirigir-se a Javier Gil de Parella Torres amb caràcter previ.

5.6.10. En cas d'error en l'enviament o d'algun defecte del producte, el VENEDOR amb la mediació de Javier Gil de Parella Torres es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual sempre que hi hagi disponibilitat del mateix. El VENEDOR es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. En el cas que no es pogués fer el canvi es reintegrarà l'import d'aquest producte en un termini de 14 dies naturals. Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon al correu electrònic   pedidospbk@pbk.es

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I COOKIES

Tots els usuaris es comprometen a complir amb la política de privacitat del lloc web d'acord amb el que estableix l'apartat:   https://pbk.es/politica-de-privacitat/

Asimismo, aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers: https://pbk.es/politica-de-privacitat/

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

7.1. Tota la informació que es publica en el lloc web, de manera il·lustrativa però no limitadora ni excloent, com ara la descripció del producte, la disponibilitat i el preu ha estat facilitada pel VENEDOR. Javier Gil de Parella Torres es limita a publicar els productes de l'VENEDOR així com la disponibilitat de la mateixa per tal de facilitar l'adquisició i pagament, tractant-se d'un mer servei d'intermediació per part de Javier Gil de Parella Torres.

7.2 el VENEDOR ha cedit a Javier Gil de Parella Torres la propietat intel·lectual i industrial sobre els productes aportats i publicats en la Plataforma per a la correcta venda dels mateixos, manifestant comptar amb totes les autoritzacions i llicències per a la mateixa exonerant de qualsevol responsabilitat a Javier Gil de Parella Torres.

7.3. El VENEDOR disposa dels drets de distribució comercial per a la seva distribució en Javier Gil de Parella Torres, no assumint Javier Gil de Parella Torres cap responsabilitat en sentit contrari.

7.4. Javier Gil de Parella Torres, sense perjudici de l'anterior, aplicarà la màxima diligència en la selecció dels VENEDORS i, si escau, la verificació dels requisits per part de l'VENEDOR que l'habiliten per a la prestació dels serveis o el lliurament de els productes en qüestió.

7.5. Les imatges que il·lustren els productes publicats al lloc web han estat facilitades pels nostres VENEDORS i s'ha posat especial atenció a suprimir qualsevol tipus d'error, però si l'usuari localitza algun error ho pot comunicar a Javier Gil de Parella Torres a través de l' servei d'atenció a client i Javier Gil de Parella Torres ho resoldrà a la major celeritat.

7.6. Javier Gil de Parella Torres es limita a publicar la informació facilitada pel VENEDOR però no pot garantir que aquesta sigui veraç i fidedigna.

7.7. Javier Gil de Parella Torres no es fa responsable dels enllaços i continguts als llocs web titularitat de tercers que poden ser inclosos per Javier Gil de Parella Torres per proporcionar major informació a l'usuari. Si l'USUARI accedeix als mateixos estarà subjecte als termes d'ús i / o contractació ia la política de privacitat allà prevista.

7.8 En el cas d'un enviament internacional, el segell fiscal dels productes lliurats per part del VENEDOR a l'USUARI seran de país d'origen (VENEDOR). Per a qualsevol canvi o tramitació de l'segell, l'USUARI és el responsable de la gestió i cost d'aquest tràmit.

8. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.

9.1. Aquests Termes i Condicions es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya.

9.2. La resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).
Per a qualsevol informació pots contactar amb   pedidospbk@pbk.es.

10. INCIDÈNCIES I / O RECLAMACIONS COMANDES ONLINE

Per comunicar una incidència, saber l'estat de la seva comanda o consultar qualsevol dubte o reclamació, el client té a la seva disposició l'apartat web https://pbk.es/consulta-comanda-reclamacions/ a través del qual gestionarem totes les consultes, incidències o reclamacions sobre comandes realitzades a la nostra web PBK.ES o aplicació mòbil PBK.

PBK no garanteix l'atenció o resolució de qualsevol incidència, consulta o reclamació de la seva comanda realitzada a través d'un altre mitjà o canal que no sigui l'anteriorment indicat.

Condicions de reclamació: Per poder rebre la compensació - si la seva reclamació fos procedent i es donés un dels casos que especifiquem en el següent punt- s'ha de fer aquesta reclamació en tot cas a través de l'apartat web https://pbk.es/consulta-comanda-reclamacions/ o al link facilitat en el correu electrònic de confirmació, en els següents supòsits:

 • Per a lliuraments a domicili: la reclamació s'ha de dur a terme el mateix dia del lliurament, durant la mateixa i en presència en tot moment del repartidor. NO s'acceptaran reclamacions un cop lliurada i acceptada la comanda. Una vegada comprovat pel nostre repartidor la incidència, el client haurà de fer la corresponent reclamació a l'apartat web anteriorment indicat. En el cas que la reclamació faci referència a producte defectuós (error en l'elaboracion, manca d'ingredient, equivocació plat ...) s'haurà d'adjuntar una imatge del producte. Si no s'adjunta imatge clara i descriptiva del plat que justifiqui degudament el seu requeriment, PBK es reserva el dret de desestimar aquesta reclamació.
 • Pagaments en efectiu en lliuraments a domicili: Per garantir una major seguretat, des PBK dipositarem el canvi en efectiu corresponent dins de la borsa de la comanda -després d'haver especificat prèviament el client l'import amb el qual pagará-. És responsabilitat de el client comprovar el canvi rebut en presència -en tot moment- del repartidor. Un cop acceptat i recollit la comanda no s'accepten reclamacions referents a errors en el canvi en efectiu. Si després de ser verificat pel repartidor el canvi és erroni, el client haurà de procedir a realitzar la reclamació pel formulari web anteriorment indicat.
 • Per recollides en local: S'ha de realitzar aquesta reclamació en el moment de lliurament requerint la presència de l'encarregat que es trobi en aquell moment al local. O bé, 15 minuts després d'haver fet el lliurament a través dels mitjans anteriorment descrits o físicament al local.
 • Per a comandes telefòniques: S'ha de realitzar aquesta reclamació pel mateix canal -via telèfon- en el mateix dia o si no fos possible, enviant un email a infopbk@pbk.es especificant hora de la comanda, nom i import i adjuntant imatge descriptiva en cas que la seva reclamació estigui relacionada amb producte defectuós. Només s'accepten reclamacions per telèfon en els casos en què -com excepció- s'hagin realitzat comandes per aquest canal.

Compensacions per reclamació: De resultar la seva incidència i / o reclamació acceptada a causa d'un error de PBK en la comanda o lliurament, es durà a terme una compensació a el client al més aviat possible:

 • Incidències o reclamacions causades per un error de cuina: PBK es responsabilitza de canviar el / els productes erronis en el mateix servei, realitzant el seu lliurament al més aviat possible o bé, no canviar el / els productes erronis i en el seu lloc procedir a oferir una compensació per aquest error en les pròximes 24 hores en la manera que el client ho sol·liciti.
 • Incidències o reclamacions causades per una demora en l'hora ESTIMADA de lliurament (hora que s'especifica al finalitzar demanat en web i mitjançant correu electrònic -Revisar safata de correu brossa si no ha rebut el seu correu -):
  • Menys de 20 minut us de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: Cap compensació. PBK recorda als clients que l'hora de lliurament ESTIMADA és una aproximació i que pot patir lleugeres variacions.
  • De 20 a 40 minuts de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: Compensació d'un 20% de la valor de la seva comanda (abonament en 24 hores) o un codi de descompte del 20% a canviar en la seva propera comanda. Les dues compensacions no són acumulables entre si. Aquest descompte no és aplicable a altres ofertes o promocions.
  • De 40 a 60 minuts de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: Compensació d'un 25% de la valor de la seva comanda (abonament en 24 hores) o un codi descompte del 25% a canviar en la seva propera comanda. Les dues compensacions no són acumulables entre si. Aquest descompte no és aplicable a altres ofertes o promocions.
  • Més de 60 minuts de demora respecte a l'hora ESTIMADA de lliurament: Compensació d'un 35% de la valor de la seva comanda (abonament en 24 hores) o un codi descompte del 35% a canviar en la seva propera comanda. Les dues compensacions no són acumulables entre si. Aquest descompte no és aplicable a altres ofertes o promocions.

PBK Esparreguera © Copyright2021. Tots els drets reservats

Reserva la teva taula o consulta'ns aquí!

Benvingut a PBK Esparreguera EspañolCatalà

Descarrega't l'app!


Cuina tancada< span style = "color: # ff0000;"> VINE A GAUDIR DE LA NOSTRA NOVA TERRASSA!

'25% de DESCOMPTE PER A RECOLLIR I DOMICILI a app o web!

< span style = "color: # ff0000;"> Fins al 19/10 amb el codi ANIVERSARIO25 de DILLUNS A DIJOUS , per a USUARIS REGISTRATS. No acumulable a altres ofertes

Horari d'estiu:

Cuina i domicili: 19.30h a 22: 45h

Menjador: 20h a 23:45